ERTES o correo electrónico é un medio valido de comunicación

O correo electrónico é un medio válido para informar os traballadores da súa inclusión nun ERTE durante o estado de alarma, xa que se trata dunha forma de comunicación adecuada atendendo ás circunstancias concorrentes nese momento, debido a que non era posible informar de maneira presencial.

A empresa debía adaptarse á realidade social imperante, que obrigaba a apartarse do que son os hábitos e usos ordinarios nas comunicacións entre empresario e traballador. SAN nº 59/2020 Social 29/07/2020