Novas medidas e cambios que afectan á Formación Continua

Novas medidas e cambios que afectan á Formación Continua

ALGUNHAS MEDIDAS E CAMBIOS QUE AFECTAN Á FORMACIÓN CONTINUA Algunhas medidas e cambios que afectan á Formación Continua Todos sabemos que en xaneiro de 2020 puxéronse en marcha algunhas novidades na Formación Bonificada, como a capacidade de cambiar horarios dentro do período lectivo sen que o grupo formativo se Incidente, sempre que non se cambie

ALGUNHAS MEDIDAS E CAMBIOS QUE AFECTAN Á FORMACIÓN CONTINUA

Algunhas medidas e cambios que afectan á Formación Continua

Todos sabemos que en xaneiro de 2020 puxéronse en marcha algunhas novidades na Formación Bonificada, como a capacidade de cambiar horarios dentro do período lectivo sen que o grupo formativo se Incidente, sempre que non se cambie data de inicio e fin. Tamén poder cambiar de titores en modalidade Teleformación ou profesores en presencial, sen que o grupo quede Incidentado. Ao mesmo tempo no mes de maio actualizáronse os créditos de formación, os datos de cota de formación e de persoal, e incorporáronse á aplicación telemática tras ser facilitados pola Tesouraría Xeral da Seguridade Social.

A Resolución do mes de abril permitía a posibilidade de cambiar de Presencial ao uso da aula Virtual (uso de videoconferencias con control dos participantes e cun informe de conexión dos alumnos), a redución dos prazos nas comunicacións de inicio (comunicar un curso con tan só 2 días antes do comezo da formación). A cancelación ou a modificación dos datos dun curso que supoña un cambio de horario, data de execución, ou de lugar debe ser comunicada cun día de antelación ao comezo. Tamén se puxo en marcha a ampliación de prazo de execución de cursos e PIF,, xa que estaba permitido paralizar a formación e renovala posteriormente.

Por iso, desde abril até final de ano 2020, os grupos formativos suspendidos polo estado de alarma en modalidade presencial ou mixta, poidan executarse nesa modalidade utilizando a aula virtual, mantendo o prezo de 9 ou 13 euros. Neste caso, por utilizar a aula virtual, a entidade entidade organizadora ou impartidora debe informar do medio utilizado como aula virtual (webex, teams, zoom, clickmeeting, etc.), do modo de conexión á aula virtual, a persoa de contacto e teléfono.

Para os próximos meses seguirán as discusións entre Ministerio de Emprego e de Educación para apropiarse dos Fondos da Formación, seguro que se proporá algunha remodelación das políticas activas de emprego, así como algúns proxectos novos para dar formación sobre dixitalización aos traballadores, ou algunha estratexia sobre emprego xuvenil. Respecto dos problemas entre Ministerios sobre a xestión dos recursos da cota do 0,7% que empresarios e traballadores pagan nas nóminas para financiar os cursos, algún medio de comunicación sinalou que iso paralizou uns 1.000 millóns de euros.

Doutra banda, espérase unha publicación da nova norma do teletrabajo, onde os empregados terán os mesmos dereitos que os traballadores en modalidade presencial (agás se algún deles corresponde á prestación presencial laboral). A futura norma pretende equilibrar as vantaxes do teletrabajo entre empresa e empregado, para iso, entrará a regular os conceptos de teletrabajo e traballo a distancia, non discriminación do traballador a distancia, non modificar as condicións pactadas, especialmente no relativo á xornada e salario. Respecto da Formación Bonificada non está previsto grandes cambios para o ano 2021.

O contido mínimo obrigatorio do acordo do teletrabajo regulará o inventario do equipamento necesario para teletrabajar, compensación dos gastos directos do traballador a distancia, horario de traballo e regras de dispoñibilidade, distribución entre o traballo presencial e a distancia, medios de control empresarial da actividade, etc. Na nova regulación manterase o dereito á formación, á promoción profesional, a recibir os medios suficientes, á compensación de gastos, a un horario flexible. Tamén o dereito ao rexistro horario, pero tendo en conta os tramos de actividade, tempo de activación de equipos, tempo de preparación para as tarefas e entrega, sen prexuízo da flexibilidade horaria. E por último, a dereito á prevención de riscos laborais, avaliación do posto, tempo de dispoñibilidade, descansos, desconexións, etc.

Autor

Xornal Galego
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Autor