Bacterias resistentes, tamén ao xabón de mans

Bacterias resistentes, tamén ao xabón de mans

As bacterias poden acabar desenvolvendo resistencia a axentes bactericidas como a clorhexidina, presente nos produtos de hixiene a base de alcol que se usan nos xabóns dos hospitais. Este feito confirma que, ademais de ser resistentes aos antibióticos, as bacterias tamén evolucionaron para poder facer fronte a outros axentes empregados para evitar a súa propagación.

Publicidade Xornal Galego:

Estas son as conclusións ás que chegou un grupo de investigadores que analizou 139 cepas da bacteria Enterococcus faecium recollidas en dous hospitais de Australia entre os anos 1997 e 2015. Ao comparalas observaron que as cepas obtidas despois de 2010 eran dez veces máis tolerantes á destrución por alcol, en comparación coas mostras recollidas anteriormente.

Os investigadores cren que o aumento da resistencia desta cepa responde a un feito en concreto: Desde 2005 promoveuse o uso de xabóns de man a base de alcol no ámbito hospitalario (tamén en España) para reducir as taxas de infección por parte da Staphylococcus aureus; unha das bacterias máis estendidas e responsable de gran variedade de infeccións cutáneas, xunto a outras máis graves como meninxites, sepsis ou pneumonía. Aínda que esta estratexia resultou eficaz, como nesa mesma época aumentou o número de infeccións por enterococos, ao parecer tamén contribuíu a que estes desenvolvesen unha resistencia a ese novo axente empregado para destruílos.