Cómo recuperar o diñeiro tras a sentenza do Tribunal Supremo sobre o IRPF?

Cómo recuperar o diñeiro tras a sentenza do Tribunal Supremo sobre o IRPF?

Vilches Avogados recomenda como recuperar o diñeiro tras a sentenza do Tribunal Supremo sobre o IRPF Nova sentenza do Supremo: Miles de mulleres poderán recuperar o seu diñeiro. As nais poderían recibir até 2.500 euros. Todas aquelas persoas que estando en situación de baixa por maternidade a partir do 2014 e sufrisen retencións nas prestacións

Vilches Avogados recomenda como recuperar o diñeiro tras a sentenza do Tribunal Supremo sobre o IRPF

Nova sentenza do Supremo: Miles de mulleres poderán recuperar o seu diñeiro. As nais poderían recibir até 2.500 euros. Todas aquelas persoas que estando en situación de baixa por maternidade a partir do 2014 e sufrisen retencións nas prestacións por maternidade no IRPF poden solicitar a devolución desta retención. Coa nova sentenza do Tribunal Supremo as posibilidades de éxito son elevadas.

As prestacións públicas por maternidade percibidas pola Seguridade Social están exentas de tributar o IRPF. Así o resolveu o Tribunal Supremo (Sec.2º – Sala 3ª do Contencioso Administrativo) en contra da postura que defendía a Axencia Tributaria.
Vilches Avogados, un dos despachos líderes no sector, analiza esta sentenza coñecida a semana pasada sobre devolución do IRPF por maternidade que confirma á súa vez unha sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Madrid e ademais desestima un recurso da Avogacía do Estado que argumentaba que estas prestacións non debían estar libres de retencións do IRPF
Para Vilches Avogados o Tribunal Supremo defende que a prestación por maternidade substitúe a retribución normal que se obtería polo traballo habitual, que non está exenta no IRPF e que se deixou de percibir ao gozar do permiso. A Lei aválao, porque determina que no IRPF “establécese a exención das prestacións públicas percibidas por nacemento, parto múltiple, adopción, maternidade e fillo a cargo”. Entendendo que isto comprende a prestación por maternidade.
En consecuencia, “a prestación por maternidade pode incardinarse no suposto previsto no parágrafo terceiro da letra h do artigo 7 da Lei do IRPF e, por iso, o recurso de casación ha de ser desestimado e establecer como doutrina legal que as prestacións públicas por maternidade percibidas da Seguridade Social están exentas do IRPF”.
Manuel Hernández, Socio Director de Vilches Avogados, considera que “aínda que esa sentenza non supón un cambio lexislativo, si supón unha doutrina jurisprudencial, polo que é lóxico pensar que a Axencia Tributaria estará disposta a atender as reclamacións que se efectúen a partir de agora”. Con todo engade “as probabilidades de éxito son elevadas pero o risco é a prescrición da reclamación”.
Vilches Avogados coa experiencia de anos traballando e con centenares de casos en curso dános as bases de quen e como reclamar o IRPF da prestación de maternidade. “Poden reclamar todas aquelas persoas que tivesen/adoptasen un fillo a partir de 2014 e gozasen dunha prestación de maternidade ou unha maternidade compartida polo pai. Tamén as mulleres autónomas que recibisen esta prestación, afiliadas e en situación de alta no RETA e ao corrente no abono das cotas mensuais da Seguridade Social”. “O prazo é de 5 anos. Poden reclamar persoas que incluíron a prestación por maternidade nas súas declaracións do IRPF desde 2014” Como: “Débese presentar unha solicitude de rectificación de autoliquidación e devolución de ingresos indebidos do exercicio en que se percibiu a prestación. Facenda dispón de 6 meses para aceptar ou non , se o fai devolverá o diñeiro máis os intereses de demora correspondentes”.
Para Vilches Avogados o cambio fundamental que introduce esta nova sentenza é que Facenda decida atender todas as peticións sen dilatar o procedemento nos Tribunais e que por tanto o recuperar o diñeiro sexa moito máis sinxelo e máis rápido.

Autor

Xornal Galego
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Autor