Aprobada a convocatoria para a concesión de subvencións aos autónomos

Aprobada a convocatoria para a concesión de subvencións aos autónomos

 Ministerio de Emprego e Seguridade Social O Boletín Oficial do Estado publicou o 5 de outubro un extracto da Resolución de 28 de setembro de 2018, da Dirección Xeral do Traballo Autónomo, da Economía Social e da Responsabilidade Social das Empresas, pola que se aproba a convocatoria para a concesión de subvencións ás actividades de

 Ministerio de Emprego e Seguridade Social
O Boletín Oficial do Estado publicou o 5 de outubro un extracto da Resolución de 28 de setembro de 2018, da Dirección Xeral do Traballo Autónomo, da Economía Social e da Responsabilidade Social das Empresas, pola que se aproba a convocatoria para a concesión de subvencións ás actividades de promoción do traballo autónomo, da economía social e da responsabilidade social das empresas e para sufragar os gastos do seu funcionamento para o ano 2018.

Poderán optar a estas subvencións as asociacións profesionais de traballadores autónomos de ámbito estatal e carácter intersectorial; as entidades asociativas de cooperativas, sociedades laborais e empresas de inserción; outros entes representativos da economía social que integren a asociacións de ámbito estatal de cooperativas e de sociedades laborais ademais doutras asociacións, fundacións e universidades.

As subvencións cubrirán os gastos derivados da realización de actividades de apoio e promoción do traballo autónomo, da economía social e da responsabilidade social das empresas, así como o financiamento parcial dos gastos de funcionamento das asociacións e entidades mencionadas anteriormente.

Contía
A contía total orzada da subvención para o ano 2018 repártese do seguinte modo:

1.960.030 euros respecto de subvencións para actividades de formación, difusión e fomento do traballo autónomo da Economía Social e da Responsabilidade Social Empresarial.
1.000.000 euros respecto ao desenvolvemento das medidas contidas na Estratexia Española da Economía Social 2017-2020.
1.477.970 euros respecto de gastos de funcionamento das entidades beneficiarias.
O texto completo da Resolución pode consultarse na Base de Datos Nacional de Subvencións(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

Autor

Xornal Galego
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Autor